Mgr. Jakub Nemček – Jungovský analytik

Som psychológ (Palackého Univerzita v Olomouci) a certifikovaný Jungovský analytik. Absolvoval som výcvik v Jungovskej analýze v Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu (ČSAP) a analytický výcvik v medzinárodnej spoločnosti International Association for Analytical Psychology (IAAP).

Na Inštitúte C.G. Junga v Los Angeles som absolvoval certifikovaný program Jungian studies for clinician (JungInLA). Aktuálne sa vzdelávam v Society of Analytical Psychology London (SAP), kde som v ročnom kurze Clinical Practice from a Jungian Perspective.

Jungovskej analýze sa venujem od roku 2010. Klinické skúsenosti som získal v terapeutickej komunite špecializovanej na liečbu schizofrénie, v psychiatrickej nemocnici v Horních Beřkovicích, Psychoterapeutickom sanatóriu Ondřejov a následne v ambulantných zariadeniach.

Okrem súkromnej praxe pôsobím na katedre Psychológie, Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity ako externý lektor kde som založil a vyučujem predmet Aplikovaná Jungovská Psychoanalýza.

jakub.nemcek@proton.me